H2 PREMIUM VODÍKOVÁ VODA KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE ZDARMA

Co je Molekulární Vodík®?

Molekulární Vodík® je nejmenší molekula ve vesmíru. Má extrémně malou velikost a vysokou rozpustnost v tucích, což mu umožňuje snadno pronikat do nitra buněk a také do vnitřnířních struktur buňky - mitochondrií (které pro buňku generují energii) a dalších míst v celém těle.

„Jeho vliv na regeneraci organismu je téměř zázračný, což jsem vysledoval i při léčbě onkologických pacientů. Medicína, natož veřejnost, ho ještě nedocenily.“

PharmDr. Milan Krajíček

Je nejsilnější antioxidant, okamžitě likviduje volné radikály a kyselé metabolity (například kyselinu mléčnou). Chrání tedy buňky lidského těla.


Může být další velkou věcí v biomedicíně, přičemž více než 300 studií publikovaných v posledním desetiletí naznačuje příznivé účinky tohoto nového činidla.

„Vodík má velký potenciál působit jako nový a inovativní terapeutický nástroj, zejména v případech, kde moderní medicína nedokáže s vážnými zdravotními problémy pomoci“.

Huang et al., 2010


Zaujímá v současné době první místa v oblasti lékařského výzkumu a podle nejnovějších vědeckých studií se může pozitivně podílet na odstranění mnoha zdravotních problémů.

„Shromažďování a interpretace nezaujatých údajů pomocí přístupu založeného na důkazech je však nutností poskytnout nejlepší vodítko při rozhodování o použití vodíku pro zdraví a nemoci.“

Profesor Sergej M. Ostojic, MD, PhD.