H2 PREMIUM VODÍKOVÁ VODA KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE ZDARMA

Molekulární vodík: Nová naděje pro pacienty s Alzheimerovou nemocí

Společnost H2 Global Group získala patent na nadějnou metodu léčby Alzheimerovy choroby pomocí molekulárního vodíku. Tento inovativní přístup snižuje oxidační stres, klíčový faktor v patogenezi Alzheimerovy choroby (AD), a nabízí dlouhodobé zlepšení kognitivních funkcí a celkové kvality života pacientů.

„Pacienti inhalují molekulární vodík, což vede k výraznému zlepšení jejich stavu,“ vysvětluje farmaceut a ředitel H2 Pharm Milan Krajíček. „Typická léčba molekulárním vodíkem trvá šest měsíců a zahrnuje inhalaci 3% vodíku po dobu jedné hodiny dvakrát denně. Výsledky klinické studie z roku 2023 ukázaly, že po šesti měsících inhalace molekulárního vodíku se pacientům zlepšily kognitivní funkce a kvalita neuronů, a to i rok po ukončení léčby, přičemž zlepšení přetrvávají ještě dlouho po ukončení léčby.“

Tato patentovaná terapie pochází od japonského profesora biomedicíny Shigeo Ohty, který se antioxidačními vlastnostmi molekulárního vodíku v klinickém výzkumu zabývá desítky let. Společně s dalšími kolegy v týmu lékařů Yoji Nishijima a Hirohisa Ono pracovali na výzkumu této oblasti od roku 1997. „Mechanismy účinku zahrnují selektivní neutralizaci hydroxylových radikálů, snížení oxidačního stresu a zánětlivých reakcí, zlepšení funkce mitochondrií a podporu neurogeneze,“ vysvětluje profesor Ohta, který je viceprezident pro vědu a výzkum v H2 Global Group.

„Ověřování bylo po 3, 6 a 12 měsících a zahrnovalo klinické hodnoceni pomocí kognitivní subškály Alzheimer's Disease Assessment Scale a posouzení integrity neuronů pokročilou magnetickou rezonancí. Někteří pacienti inhalovali i 2 roky, u těch například zmizely problémy s inkontinencí a další zdravotní komplikace snižující kvalitu života,“ upřesňuje profesor Ohta. Zcela zásadní je také skutečnost, že podávání molekulárního vodíku je podle výsledků vědeckých studií bez nežádoucích účinků, které jsou jinak u klasické farmakoterapie časté.

INHALACE VODÍKU Z H2 GENERÁTORU I300, H2 MEDICAL TECHNOLOGIES

Společnost H2 Global Group má registrovaný patent na tuto terapii pro mezinárodní trh.  Součástí vodíkové terapie je komplexní řešení zahrnující generátory pro inhalaci a tvorbu vodíkové vody z dceřiné firmy H2 Medical Technologies, stejně jako doplňky stravy podporující přirozenou tvorbu vodíku ze společnosti H2 Pharm. Tato unikátní řešení jsou již několik let využívána v českých lázeňských domech a domácnostech.

CEO skupiny H2 Global Group Viktória Procházková připomíná, že se Alzheimerova choroba začíná stávat společenským problémem a výrazně zatěžuje současný zdravotnický systém. „Je potřeba, abychom vynaložili veškeré úsilí na snížení výskytu této nemoci již preventivním užíváním tohoto nadějného řešení.“

Podle Mezinárodní organizace pro Alzheimerovu nemoc se očekává, že do roku 2030 by počet lidí žijících s Alzheimerovou chorobou mohl dosáhnout přibližně 78 milionů a do roku 2050 dokonce více než 152 milionů, pokud nebudou vyvinuty účinné léčby nebo preventivní opatření.

Právě vodíková léčba by mohla být zlomová. Procházková zároveň dodává, že využití molekulárního vodíku jako doplňkové terapie není jen pro specializovaná AD centra, ale i běžná zařízení pro seniory, kde se potýkají s demencí u svých klientů. „Integrace této terapie může významně zlepšit kvalitu života pacientů a snížit zátěž pečovatelů,“ uvádí Procházková.

„Tento patent doplňuje portfolio dřívějších patentů na terapii demence, které již skupina H2 Global Group vlastní v Evropě a USA. Ty nám nyní umožňují rozšíření z oblasti wellness a spa do nové éry praktického využití molekulárního vodíku.“ Skupina H2 Global Group v současnosti plánuje pilotní klinickou studii v České republice. Ta by mohla začít ještě v letošním roce.

Patentovaná terapie molekulárním vodíkem otevírá také nový půl miliardový rámec pro investory v rámci skupiny H2 Global Group, který již posvětila Česká národní banka na rozvoj dalších aktivit v této oblasti.

Celou studii naleznete zde: https://www.mdpi.com/1424-8247/16/3/434

Vyzkoušejte výhodné balíčky k posílení paměti a kognitivních funkcí.

JAPONSKÝ VĚDEC PROF. SHIGEO OHTA DOPORUČUJE KAŽDÉMU PÍT VODÍKOVOU VODU A INHALOVAT MOLEKULÁRNÍ ZDRAVÍ JAKO PREVENCI CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ VČETNĚ AD. FOTO ZDROJ: H2 MEDICAL TECHNOLOGIES