Przyrządy H2 - Najwyższe stężenie wodoru na rynku do 4,5 ppm