H2 Pharm

Jesteśmy firmą produkcyjną w ramach Grupy H2, której celem jest badanie, rozwój i wytwarzanie innowacyjnych produktów w dziedzinie wodoru molekularnego. Skupiamy ekspertów z całego świata w dziedzinie farmacji, badań, rozwoju i produkcji. Współpracujemy z organizacjami badawczymi i edukacyjnymi na poziomie międzynarodowym.