Ostrzeżenie przed kopiowaniem zawartości

Każda strona internetowa, obraz, wideo itp. jest wynikiem pracy autora i dlatego jest chroniona prawem autorskim (ustawa o prawie autorskim 121/2000 Coll.). W związku z tym zabronione jest kopiowanie i cytowanie danych bez pisemnej zgody H2 World Health & Beauty Company s.r.o.

W przypadku wykrycia naruszenia prawa autorskiego, sprawa zostanie niezwłocznie rozpatrzona przez nasz dział prawny. Zostanie zażądane odpowiednie odszkodowanie, między innymi za wyrządzone szkody materialne lub niematerialne. Takie zadośćuczynienie będzie miało formę publicznych przeprosin, a także roszczenia o odszkodowanie i utracone korzyści. Dziękujemy za uwagę.