H2 Pharm

Sme výrobná spoločnosť v rámci skupiny H2 Group, ktorej cieľom je výskum, vývoj a výroba inovatívnych produktov v oblasti molekulárneho vodíka. Združujeme odborníkov z celého sveta v oblasti farmácie, výskumu, vývoja a výroby. Spolupracujeme s výskumnými a vzdelávacími organizáciami na medzinárodnej úrovni.