Vodíkové noviny

Prvé vodíkové noviny. Vodík, ako téma na prvom mieste. Vodík v zdraví, kráse, energetike, priemysle, zdravotníctve, novinky a zaujímavosti.