Naše výhody

H2 WORLD - Molekulární Vodík®

Vyvíjíme a přinášíme na trh celou řadu nadčasových, moderních a inovativních produktů založených na bázi Molekulárního Vodíku®

ÚČINNOST A BEZPEČNOST MOLEKULÁRNÍHO VODÍKU JE PROKÁZÁNA KLINICKÝMI STUDIEMI.

Vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je tak malý, že proniká do celého těla a zasahuje do řady biochemických reakcí. Je to nejsilnější a selektivní antioxidant, má protizánětlivé a regenerační účinky. Pro tělo je přirozený, tvoří ho bakterie střevního traktu, a je naprosto bezpečný. Nejsou evidovány žádné nežádoucí účinky a jediným meziproduktem jeho reakcí je voda, která tělo hydratuje.

VYUŽITÍ MOLEKULARNÍHO VODIKU® VE ZDRAVOTNICTVÍ

 • Akutní zánětlivá onemocnění
 • Zánětlivá revmatická onemocnění
 • Proliferativní onemocnění
 • Chronická onemocnění
 • Chronické autoimunitní onemocnění
 • Nadváha
 • Neurosvalová onemocnění
 • Chronická poranění
 • Únavový syndrom
 • Rakovina
 • Infarkt
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Onemocnění metabolismu
 • Cukrovka 2 typu
 • Neurodegenerativní onemocnění
 • Onemocnění kůže
 • Gastrointestinální trakt
 • Atopické ekzémy
 • Ochrana před radiací

Citace a názory odborníků


„Molekulární vodík mě nepřestává fascinovat svojí univerzálností a výjimečnými účinky, které ocení jak profi sportovci, tak i chronicky nemocní lidé. Jsem si jist, že molekulární vodík nám ještě nevydal všechna svá tajemství."

Doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci


„Molekulárny vodík vzhľadom na jeho antioxidačné a protizápalové vlastnosti predstavuje novú terapeuticku stratégiu na zmiernenie následkov oxidačného stresu. To sa výrazne prejavuje aj pri zmierňovaní radiačného poškodenia a pri postradiačnom syndróme. Ako ukázali naše klinické štúdie, molekulárny vodík je efektívny pri zmierňovaní metabolického syndrómu a nealkoholickej steatózy pečene.“

D.h.c., Prof. Jan SLEZÁK, M.D., Ph.D., D.Sc., FIACS

Centrum experimentální medicíny SAV – Ústav
pro výzkum srdce, Bratislava


„Molekulární vodík likviduje oxyradikály spojené s nemocí, především hydroxylový radikál a peroxynitrit, zatímco oxyradikály potřebné pro fyziologické funkce, nerozkládá. Tím je výjimečný v porovnání s jinými antioxidanty. Jestliže je molekulární vodík kapán na povrch oka v podobě očních kapek, aktivuje antioxidační enzymy v rohovkovém epitelu, čímž působí preventivně proti oxidačnímu stresu ze znečistěného prostředí.“

Doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.

H2 Pharm, Praha


„Pozitivní účinky molekulárního vodíku jsou již všeobecně známé. Jeho komplexní podávání a využití je optimální v lázeňství, zdravotních zařízeních a hotelech se zdravotním zázemím. Procedury s minerální vodou sycenou H2, inhalace H2, pití pitné či minerální vody sycené H2, lokální aplikace H2, H2 doplňky stravy - 90 % pacientů i jen po týdenním pobytu s terapeutickým posílením přírodních minerálních zdrojů molekulárním vodíkem, subjektivně i objektivně hodnotí pobyt účinnější než pobyt bez přísady H2.“

MUDr. Josef Peták

Lázeňské sanatorium Dr. Peták,
Františkovy Lázně


„Jeho vliv na regeneraci organismu je téměř zázračný, což jsem vysledoval i při léčbě onkologických pacientů. Medicína, natož veřejnost, ho ještě nedocenily.“

PharmDr. Milan Krajíček

H2 Pharm, Praha


„Molekulárny vodík zvyšuje komfort a efektivitu športového výkonu, čo spája s luxusnou regeneráciou.“

MUDr. Pavol Malovič, Ph.D.

Ústav tělovýchovného lékařství
Slovenské zdravotnické univerzity Bratislava


„Molekulární vodík zmírňuje projevy zánětlivých revmatických onemocnění jako jsou bolest a kloubní ztuhlost“

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie a revmatologie FN Plzeň


„Molekulární vodík skvěle obohacuje naše přírodní léčivé zdroje, čímž zesiluje jejich blahodárné účinky na organismus.“

MUDr. Gabriela Hanslianová

Lázeňská léčebně rehabilitační péče,
lázně Teplice nad Bečvou


„Prvním a základním pilířem dlouhověkosti je molekulární vodík.“

Dr. Jan Pokrywka

Lékařská praxe Dr. Jana Pokrywky, Polsko


„Pracuji jako specialista na léčbu páteře téměř čtyřicet let a do své praxe jsem zavedl vodíkovou terapii před čtyřmi lety. Mohu upřímně říci, že změnila životy. Viděl jsem lidi s revmatoidní artritidou a osteoartritidou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, CHOPN, neuropatickou bolestí, kteří velmi pozitivně reagovali na užívání molekulárního vodíku. Od tisíců lidí, které jsem léčil, jsem nikdy neměl negativní odezvu. Molekulární vodík bude vždy součástí mé praxe.“

Noel O Connor D.O.

H2 Clinic, Cork, Irsko


Co je molekulární vodík?

Molekulární vodík je plyn, bez chuti a bez zápachu. Bývá považován za nejmenší, nejlehčí, a diky svým vlastnostem funkčně téměř dokonalou molekulu, tvořící významnou část vesmírného prostoru. Díky své absolutně minimální velikosti snadno proniká prostorem i materiálem, včetně obalu buněk, kde dokáže ovlivňovat její jednotlivé části i vnitřní procesy. Takto může účinně podporovat lidské zdraví a  mít vliv na faktickou délku života každého jedince.

Co molekulární vodík umí?

Molekulární vodík H2 v těle funguje jako regulační faktor intrabuněčných dějů a procesů, dokáže ovlivňovat biochemické reakce, a spolu s dalšími látkami přispívá k znovunastolování potřebné vnitřní rovnováhy. Její porušení obvykle bývá jednou z příčin vzniku tzv. degenerativních civilizačním onemocnění.

Má vodík vedlejší účinky?

Dosud nebyly zaznamenány žádné za zmínku stojící nežádoucí účinky molekulárního vodíku – jedná se o látku, kterou si tělo samo produkuje, byť často v nedostatečném množství. Někdy ovšem lze k negativně vnímaným „vedlejším“ účinkům považovat tělesné projevy, spojené s rychlou očistou tělesných buněk, které se zbavují nahromaděného metabolického odpadu, často toxického. Zaznamenáváme ojedinělý výskyt zvýšeného nutkání k močení a stolici, které však rychle odezní. Vzhledem k tomu, že vodík vzniká přirozeně ve střevech, a je našemu tělu fyziologicky přirozený, můžete občas pociťovat zvýšený výskyt střevních plynů.

Opravdu vodík v těle funguje? Není jen reklamním marketingovým tahem?

Pozitivní účinky H2 zkoumají vědci na celém světě, nejvíce poznatků pochází z výzkumu v Japonsku, kde byla iniciována a v roce 2007 prestižně publikována průlomová vědecká práce. Prokázala, že vodík aktivně ovlivňuje svou přítomností způsob, jakým lze v buňce neutralizovat působení tzv. volných radikálů kyslíku a dusíku. Hovoříme o tzv. selektivním antioxidantu. Dnes se vodík využívá nejen ve vztahu k tělesnému a duševnímu zdraví lidí, ale též zvířat a rostlin.

Jaký je obsah účinné látky?

Nutno říci, že účinnost vodíku v organismu je individuální. Pokud o vodíku hovoříme jako o účinné látce, např. v našich doplňcích výživy, je potřeba vědět, že vodík v nich není obsažen, vzniká až následně v tlustém střevu díky činnosti některých druhů bakterií střevního mikrobiomu. V případě, že vodík vdechujeme do plic formou inhalace z našeho vodíkového generátoru, je účinnost takto přijímaného vodíku závislá na době inhalování. Doporučujeme inhalovat dávku 300 ml za minutu po dobu 30 minut, pokud možno dvakrát denně, je-li to možné.

Proč vodík užíváme v tabletách?

Naše tablety vodík neobsahují, ten vzniká po požití tablety v zažívacím traktu. Tablety v blistru jsou snadno přenosné a dokáží vyprodukovat potřebný objem vodíku ve fyziologicky příznivé koncentraci.

Mohu dentální tabletu H2 Dent Care spolknout? Není to nebezpečné?

Všechny složky našich dentálních tablet H2 Dent Care jsou jedlé. Náhodné, či cílené spolknutí tablety, není nikterak ohrožující či nebezpečné. Doporučujeme dentální tablety ponechat volně rozpustit v ústech, na jazyku, pod jazykem, či na případně akutní bolestí zubu zasaženém místě.

Jaké je dávkování našich tablet?

Způsob užívání našich tablet je uveden v příbalové informaci každého z našich doplňků stravy. Způsob a četnost užívání lze přizpůsobit účelu, k němuž tablety užíváte (prevence, podpora standardních terapeutických procedur, cílená podpora imunitního systému, apod.).

Jak dlouho mohu H2 doplňky stravy užívat?

Doporučujeme naše doplňky stravy užívat pravidelně, a docílit tím požadovaného účinku. Forma preventivního užívání je ideálním způsobem, jak lze podporovat vnitřní prostředí tělesných buněk.

Může vodík v lidském organismu za nějakých okolností explodovat?

Vodík, inhalovaný do plic z vodíkového generátoru, případně rozpuštěný v pitné vodě, v žádném případě nedosahuje koncentrace, která může explozi způsobit.

Za jak dlouho začnu pociťovat působení vodíku v těle?

Vnímání působení vodíku v těle je velmi subjektivní záležitostí. Objektivně vzato, vodík v těle působí antioxidačně a protizánětlivě, což jsou interní procesy, jež lze vnímat často jen velmi obtížně, vodík necítíte ani v průběhu jeho inhalování přes nosní kanylu (plyn bez chuti a zápachu, 14x lehčí než vzduch). Vnímání působení vodíku v tělesných buňkách spíše subjektivně nepocítíte, mohou se však objevit jisté pocitové příznaky očisty buněk (detoxikace).

Jak vodík přispívá k regeneraci organismu?

Jak rychle začne vodík v organismu působit do jisté míry závisí na konkrétním stavu organismu. Vodík nejprve působí na procesy, vedoucí k obnovení rovnováhy, narušené oxidativním stresem, jemuž je organismus vystaven. U jednorázové či krátkodobé zátěže bývá nástup účinku poměrně rychlý, při vyšší míře déletrvající zátěže je potřebné vodíku dopřát potřebný čas.

Mohu vodík užívat v kombinaci s léčivy?

Ano, naše doplňky výživy lze užívat spolu s léky z volného prodeje, jakož i na předpis, a také s jinými doplňky výživy.

Co je příčinou případného pocitu nadýmání při užívání H2 produktů?

Naše H2 doplňky výživy podporují přirozenou tvorbu vodíku v zažívacím traktu. Vzhledem k předpokládané vysoké účinnosti našich tablet (ale též inhalovaného vodíku) lze očekávat, že bakterie střevního mikrobiomu vyprodukují vodíku více, než bývá obvyklé, což se může projevit vyšší mírou plynatosti. Nejedná se o zdravotní problém.

Jsou H2 tablety lepší než vodíkem nasycená voda?

Obě formy užití vodíku se vhodně doplňují, proto je doporučujeme kombinovat. Vodík, produkovaný díky H2 tabletám bakteriemi střevního mikrobiomu (endogenní vodík), je fyziologicky přirozenou formou, jak zajistit jeho stálý přísun do organismu. Pití čisté vody, obohacené o molekulární vodík, zvýší míru zavodnění (hydratace) tělesných buněk – nezbytné podmínky pro správné a optimální fungování každé buňky těla.

Jaké studie potvrzují pozitivní účinky H2?

Studií o pozitivním působení vodíku na tělesné buňky jsou téměř dva tisíce, a neustále přibývají další. Molekulární vodík se stává vědeckým fenoménem naší doby, a brzy lze očekávat další výsledky vědeckého zkoumání účinků vodíku na lidský a zvířecí organismus. Výzkum účinků vodíku na organismus probíhá již několik let také v České republice, a bylo zaznamenáno a prokázáno velmi přínosné působení na rychlost i úroveň buněčné regenerace.