H2 PREMIUM VODÍKOVÁ VODA KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE ZDARMA

Varování před kopírováním obsahu

Každá webová stránka, obrázek, video, a jiné, jsou výsledkem práce autora a jsou chráněny právem autorským (Autorský zákon 121/2000 Sb.). Platí zákaz kopírování dat a citace obsahu bez písemného souhlasu společnosti H2 World Health & Beauty Company s.r.o.
V případě zjištění porušení autorského zákona, bude případ ihned řešen našim právním oddělením. Vyžadováno bude mimo jiné přiměřené zadostiučinění ze způsobené škody majetkové či újmy nemajetkové. Takové zadostiučinění má podobu veřejné omluvy, přičemž bude uplatněn také nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Děkujeme za respektování.